Hon värnar om barnens och djurens rätt

Sommaren öser på för fullt och det gör också Märta Bengtson från Göteborg
som utsetts till juni månads skald av förlaget Alida Bok i Uppsala. Orden forsar ur henne och inte heller
hennes dikt Nefertiti hämtar andan. Det är en jublande hyllning till
kärleken, kvinnan och livet. Dikten kan läsas på Alida Boks hemsida..
\"Porträtt\"
Märta Bengtson är utbildad till Waldorfförskollärare. Hon har själv fyra
barn i åldrarna 8-14 år samt sju katter, varav fyra är ungar.
-Jag värnar om barnens rättigheter och tycker det är viktigt att förskolor
tillgodoser deras behov av fri lek. Jag värnar också om djurens rättigheter
och har ambitionen att vara vegan. Tyvärr misslyckas jag när någon lagar
gott med kyckling, men gris och nötkött äter jag inte.
Men det allra viktigaste för Märta Bengtson är hennes kristna tro.
-Den har jag med mig från barndomen, den har varit självklar hela livet. Jag
är kristen och glad över livets alla gåvor som underbara relationer och
naturen. Dikter har jag skrivit sen jag var sex år. Jag fick mycket
uppmuntran av min mamma.
Sina dikter skriver hon hemma eller på kaféer.
-Gäster samlas och man fikar och pratar. Jag tror jag är rätt känd på en del
kaféer här i Göteborg.
Märta är fascinerad av Nefertiti.
-Hon hade stolthet. Hon sträcker på nacken och vet sitt värde. Hon hänger
inte runt.
Märta Bengtson har nosat på flera yrken, bl a har hon gått på
Journalisthögskolan i Göteborg.
-Jag är stolt över att jag kom in där. Men journalistyrket passar mig inte.
Nu studerar jag på universitetet med förhoppningen att bli kurator. Jag tror
att jag hittat rätt.

Leave a Reply