Jag vill känna tro

Tro, jag vill känna tro

i dina ögon och i världen som ej längre tror

Känna, jag vill känna dig i mig

och himlens moln som dagen ger

Mod, jag vill känna mod

till dig igen och i det som ännu gror

Hopp, jag vill känna hopp till dig

i alltet, stjärnorna och det vad vi

i himlen ser

Se, jag vill kunna se dig som du är

och livet i allt vad det så innebär

Jag ber om det och inget mer

Leave a Reply