Vill du skriva ett bidrag till en antologi?

Hej! Jag heter Erika Söderström och jag håller med ett flertal andra på att sammanställa en antologi under temat ”kön och makt”. Temat är relativt brett och kan handla om aspekter som berör både det privata och det offentliga livet.

Alla slag av texter är välkomna. Det kan röra sig om en rent fiktiv novell, en essä, en dikt eller kanske någon helt annan slags berättarform. Du bestämmer.

Har du skrivit eller funderar på att skriva någonting som du tror kan passa in i denna antologi och som du vill se publicerat? Maila alstret till erikasmejl@gmail.com. Vi planerar att ge ut antologin senare i år, förhoppningsvis på något förlag inriktat på samhällskritiserande/genusproblematiserande litteratur (exempelvis Ordfront eller Normal förlag). När du bifogar filen, kom ihåg att spara i .doc eller .pdf, och gärna med 1,5 i radavstånd. Önskad längd: ca 1-15 sidor.

Med vänliga hälsningar
Erika

Leave a Reply